ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
1199.00Taka
1 سال
1499.00Taka
1 سال
1499.00Taka
1 سال
.net
1449.00Taka
1 سال
1449.00Taka
1 سال
1449.00Taka
1 سال
.org
1449.00Taka
1 سال
1449.00Taka
1 سال
1449.00Taka
1 سال
.info
2150.00Taka
1 سال
2150.00Taka
1 سال
2150.00Taka
1 سال
.biz
2150.00Taka
1 سال
2150.00Taka
1 سال
2150.00Taka
1 سال
.online
2500.00Taka
1 سال
4500.00Taka
1 سال
4500.00Taka
1 سال
.me
3499.00Taka
1 سال
3499.00Taka
1 سال
3499.00Taka
1 سال
.in
2350.00Taka
1 سال
2350.00Taka
1 سال
2350.00Taka
1 سال
.tv
3749.00Taka
1 سال
3749.00Taka
1 سال
3749.00Taka
1 سال
.xyz
1450.00Taka
1 سال
1450.00Taka
1 سال
1450.00Taka
1 سال
.us
850.00Taka
1 سال
1050.00Taka
1 سال
1050.00Taka
1 سال
.co
2850.00Taka
1 سال
2850.00Taka
1 سال
2850.00Taka
1 سال
.asia
2150.00Taka
1 سال
2150.00Taka
1 سال
2150.00Taka
1 سال
.co.in
1000.00Taka
1 سال
1000.00Taka
1 سال
1000.00Taka
1 سال
.link
950.00Taka
1 سال
950.00Taka
1 سال
950.00Taka
1 سال
.de
1400.00Taka
1 سال
1400.00Taka
1 سال
1400.00Taka
1 سال
.cn
1250.00Taka
1 سال
1250.00Taka
1 سال
1250.00Taka
1 سال
.ca
1450.00Taka
1 سال
1450.00Taka
1 سال
1450.00Taka
1 سال
.news
3500.00Taka
1 سال
3500.00Taka
1 سال
3500.00Taka
1 سال
.club
1550.00Taka
1 سال
1550.00Taka
1 سال
1550.00Taka
1 سال
.ltd
2000.00Taka
1 سال
1500.00Taka
1 سال
1500.00Taka
1 سال
.top
1400.00Taka
1 سال
1400.00Taka
1 سال
1400.00Taka
1 سال
.co.uk
1199.00Taka
1 سال
1199.00Taka
1 سال
1199.00Taka
1 سال
.io
5500.00Taka
1 سال
5500.00Taka
1 سال
5500.00Taka
1 سال
.dev
2000.00Taka
1 سال
2000.00Taka
1 سال
2000.00Taka
1 سال
.site
1199.00Taka
1 سال
5000.00Taka
1 سال
5000.00Taka
1 سال
.live
3200.00Taka
1 سال
3200.00Taka
1 سال
3200.00Taka
1 سال
.tech
5500.00Taka
1 سال
5500.00Taka
1 سال
5500.00Taka
1 سال
.com.co
2050.00Taka
1 سال
2050.00Taka
1 سال
2050.00Taka
1 سال
.app
2900.00Taka
1 سال
2900.00Taka
1 سال
2900.00Taka
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains